แบบประเมินผลการจัดเรียนการสอนของ ครูณัฐธิดา วงศ์รัตนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ม.1   ทำแบบประเมิน คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/110-lyZxLgkWI_VLAtp-Zcz1Izrcg7KQgph_1z2bvefY/viewform

ม.3/1   “ภาษาไทยพื้นฐาน”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1lOE3MOwVUSv39Q3DkseoLFviE_KxuD4hHPJmimHTVIk/viewform

ม.3/1  “การพากย์กีฬา”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1SxQ7w94VjNfq4RlGcF3FQOAIunFIuGBFlM5xTrDnOuc/viewform

ม.3/2  “ภาษาไทยพื้นฐาน”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1zKR0eZX86qzVP580un3CeVYbGaRr94y3XZ3hk2pdle0/viewform

ม.3/2  “การพากย์กีฬา”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1IYWhsNwhi4S0ES4wB2FHIx0Qq9LDxJhe-1TLCSDZxVs/viewform

ม.6/1  “ภาษาไทยพื้นฐาน”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1yxgnH9rEaU1yPUGK9FQ85b7ZHC0lGOik3UlNou0PJRs/viewform

ม.6/2  “ภาษาไทยพื้นฐาน”  คลิกลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1hDxAIGrBsLNg15SWJjeN6b37iTwx9dmKECOA_PBrojk/viewform

Advertisements